Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
30.12.2022, 16:28

MBK Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przestrzegania przez mBank S.A. na poziomie skonsolidowanym dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że 30 grudnia 2022 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 30 grudnia 2022 roku dotyczącą przestrzegania na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej mBanku dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("rozporządzenie nr 575/2013").
KNF nakazuje utrzymywanie przez Bank na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,76 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,32 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,99 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013). Powyższa decyzja, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 21 ustawy Prawo bankowe, ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Dotychczas Bank w ujęciu skonsolidowanym utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 2,12 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,59 p.p.) oraz w co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 1,19 p.p.). Bank informował o tych wymogach w raporcie bieżącym nr 60/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku. Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Inne komunikaty