Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 27 grudnia 2022 r. 555 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,690 zł, • w dniu 28 grudnia 2022 r. 497 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,646 zł, • w dniu 29 grudnia 2022 r. 737 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,660 zł, • w dniu 30 grudnia 2022 r. 743 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,666 zł, Akcje w liczbie 2.532 nabyte w dniach od 27 do 30 grudnia 2022 r. stanowią 0,068% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,068% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 22.117 akcji, które stanowią 0,591% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,591% głosów na WZA.

Inne komunikaty