Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
3.01.2023, 7:26

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za grudzień 2022 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2022 r. wyniosła ok. 520,74 mln PLN oraz była wyższa o 10,78 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 5 575,57 mln PLN, co oznacza wzrost o 14,34 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2022 r. wyniosła ok. 72,07 mln PLN oraz była wyższa o 53,46% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 978,72 mln PLN, notując wzrost o 30,50 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W grudniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,72 mln PLN oraz była wyższa o 58,62% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 4,93 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 49,27% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W grudniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 141,50 mln EUR i była wyższa o 24,65 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1 563,80 mln EUR, co oznacza wzrost o 25,98 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W grudniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 337 oraz była wyższa o 10,58 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za grudzień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty