Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
4.01.2023, 19:44

PGE Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 4 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Rafała Włodarskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 stycznia 2023 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju. Informacje nt. doświadczenia i kariery zawodowej p. Rafała Włodarskiego Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty