Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
5.01.2023, 11:55

MBK Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 5 stycznia 2023 roku Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”) zawiadomienie o zwiększeniu udziału funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 5% w wyniku połączenia w dniu 30 grudnia 2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna.
Zgodnie z zawiadomieniem, przed połączeniem na rachunkach funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A., tj. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”) i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Allianz DFE”), zapisanych było 510 469 akcji, stanowiących 1,20% udziału w kapitale zakładowym Banku. Na rachunku Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego („Drugi Allianz OFE”), zarządzanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, zapisanych było 1 638 260 akcji, stanowiących 3,86% udziału w kapitale zakładowym Banku. Po połączeniu, łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A., zwiększył się do 2 148 729 akcji, stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 2 148 729 głosów z akcji stanowiących 5,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty