Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
5.01.2023, 15:14

KTY Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Allianz OFE) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej: Allianz DFE) zawiadomienie z informacją, iż w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. zarządzającego Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Grupa Kęty S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 15%.
Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 477.218 akcji, stanowiących 4,95% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 477.218 głosów z akcji stanowiących 4,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 1.199.545 akcji, stanowiących 12,43% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.199.545 głosów z akcji stanowiących 12,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 1.676.763 akcji, stanowiących 17,38% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 1.676.763 głosów z akcji stanowiących 17,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki

Inne komunikaty