Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
5.01.2023, 16:57

PGE Uzupełnienie informacji o Wiceprezesie Zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazuje w załączeniu informacje o p. Rafale Włodarskim, powołanym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty