Trwa ładowanie...
Notowania
WAWEL: strona spółki
9.01.2023, 12:19

WWL Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 09.01.2023 r. powziął wysłaną przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1 (dalej PTE Allianz Polska), informację, iż w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 r., na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, PTE Allianz Polska zarządzające Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej Allianz OFE) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej Allianz DFE), ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Wawel S.A. (dalej Spółka) na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE oraz Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.
Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiących 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 118 571 akcji, stanowiących 7,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 118 571 głosów z akcji stanowiących 7,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął 118 571 akcji Spółki, stanowiących 7,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 118 571 głosów z akcji stanowiących 7,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Jednocześnie PTE Allianz Polska, zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformował, że: · nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, · nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. Ustawy o Funduszach Emerytalnych, · nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. Ustawy o Funduszach Emerytalnych.

Inne komunikaty