Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
11.01.2023, 14:01

WLT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
I. Raporty kwartalne: •Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 25 maja 2023 roku. •Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 16 listopada 2023 roku. II. Raport półroczny: •Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 14 września 2023 roku. III. Raporty roczne: •Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. za 2022 rok: 20 kwietnia 2023 roku. •Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton za 2022 rok: 20 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty