Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
13.01.2023, 17:03

MBK Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 13 stycznia 2023 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w IV kwartale 2022 r., wyniosły 430,1 mln zł. Koszty te wynikają głównie z uwzględnienia kosztów prawomocnych wyroków sądowych, kosztów zawartych ugód oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu.
Bank rozpoznał również aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 198 mln zł, które wynika z prowadzonego programu ugód skierowanych do klientów posiadających kredyty walutowe w CHF. Jednocześnie, Bank informuje, że wynik netto, osiągnięty przez Grupę mBanku w IV kwartale 2022 r. był dodatni, natomiast wynik netto za rok 2022 był ujemny, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 48/2022 z dnia 27 września 2022 r.

Inne komunikaty