Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 02 stycznia 2023 r. 743 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,670 zł, • w dniu 03 stycznia 2023 r. 745 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,653 zł, • w dniu 04 stycznia 2023 r. 700 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,656 zł, • w dniu 05 stycznia 2023 r.. 687 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,656 zł, • w dniu 09 stycznia 2023 r. 685 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,660 zł, • w dniu 10 stycznia 2023 r.. 683 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,658 zł, • w dniu 11 stycznia 2023 r. 572 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,660 zł, • w dniu 12 stycznia 2023 r.. 544 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,658 zł • w dniu 13 stycznia 2023 r.. 540 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,658 zł Akcje w liczbie 5.899 nabyte w dniach od 2 do 13 stycznia 2023 r. stanowią 0,158% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,158% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 28.016 akcji, które stanowią 0,749% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,749% głosów na WZA.

Inne komunikaty