Trwa ładowanie...
Notowania
ENELMED: strona spółki
18.01.2023, 16:06

ENE Korekta raportu bieżącego nr 37/2021: Zawarcie umowy najmu z Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 29 października 2021 r. W raporcie bieżącym nr 37/2021 błędnie wskazano, że szacunkowa łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z Umowy wyniesie około 18 847 215,07 zł netto, podczas gdy szacunkowa łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z Umowy wyniesie około 22 549 029,07 zł.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 29 października 2021 r. w ten sposób, że w miejsce: „Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z Umowy wyniesie około 18 847 215,07 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 3 701 814,00 zł oraz suma około 4 072 080,00 euro. Łączna wartość zobowiązań została przeliczona według kursu średniego z dnia 28.10.2021 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.” wpisuje się: „Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z Umowy wyniesie około 22 549 029,07 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 3 701 814,00 zł oraz suma około 4 072 080,00 euro. Łączna wartość zobowiązań została przeliczona według kursu średniego z dnia 28.10.2021 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.” Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty