Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
20.01.2023, 20:36

BMC Znaczne pakiety akcji – korekty zawiadomień

Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 20.01.2023 r. otrzymał od:
(1) akcjonariusza – Pana Marcina Sutkowskiego, korektę dokonanych przez niego zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce z dnia 14.07.2022 r. oraz 06.10.2022 r., które Spółka opublikowała raportami bieżącymi o numerach odpowiednio: 26/2022 oraz 33/2022; (2) byłego akcjonariusza – spółki Društvo sa ograničenom odgovornošću "Industry & Trade Investment fund" Podgorica z siedzibą w Podgoricy (dalej: ITIF), korektę dokonanego przez ITIF zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce z dnia 14.07 2022 r., które Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 26/2022. Korekty zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie z przekazaną informacją, wskazane zawiadomienia Pana Marcina Sutkowskiego oraz ITIF zawierały oczywistą omyłką wynikającą ze złego stanu zdrowia Pana Marcina Sutkowskiego.

Załączniki

Inne komunikaty