Trwa ładowanie...
Notowania
CORMAY: strona spółki
25.01.2023, 14:54

CRM Terminarz publikacji raportów okresowych PZ CORMAY S.A. w roku 2023

PZ CORMAY S.A. („Spółka”) będzie przekazywać raporty okresowe Spółki w roku 2023 w następujących terminach:
1. skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające dodatkowo informacje określone w § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”): a) za I kwartał 2023 r. - 19 maja 2023 r., b) za III kwartał 2023 r. - 10 listopada 2023 r., 2. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r., zawierający dodatkowo informacje określone w § 62 ust. 3 Rozporządzenia - 15 września 2023 r., 3. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 31 marca 2023 r.

Inne komunikaty