Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
27.01.2023, 17:12

OPL Daty publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Orange Polska S.A. („Spółka”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie publikuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych a skonsolidowane raporty kwartalne zawierają kwartalne informacje finansowe.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne - za I kwartał 2023 r. - w dniu 25.04.2023 r. - za III kwartał 2023 r. - w dniu 23.10.2023 r. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny - za I półrocze 2023 r. - w dniu 25.07.2023 r. Raport roczny za 2023 r. - w dniu 20.02.2024 r. Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. - w dniu 20.02.2024 r.

Inne komunikaty