Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
31.01.2023, 18:01

VOX Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w wyniku zidentyfikowania omyłki pisarskiej dokonuje korekty raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku.
W korygowanym raporcie omyłkowo wskazano nieprawidłowe terminy publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku. W konsekwencji Spółka w niniejszym raporcie przekazuje do publicznej wiadomości prawidłowe terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023, które przedstawiają się następująco: • jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 - 28 marca 2023 roku, • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 24 maja 2023 roku, • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - 23 sierpnia 2023 roku, • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 22 listopada 2023 roku.

Inne komunikaty