Trwa ładowanie...
Notowania

PXM Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2023 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty