Trwa ładowanie...
Notowania
ZEPAK: strona spółki
3.02.2023, 13:40

ZEP Zawiadomienie o wyborze PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na wykonawcę zadania w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku spółka pośrednio zależna od Spółki, tj. PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o., otrzymała informację z Urzędu Miasta Rybnika („Zamawiający”) o wynikach postępowania o zamówienie publiczne na „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”, w której Zamawiający poinformował o wyborze oferty PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. ("Wykonawca") jako najkorzystniejszej na wykonawcę ww. zadania.
Zgodnie z zapisami oferty, Wykonawca zobowiązał się do dostawy 20 sztuk produkowanych przez siebie autobusów elektrycznych zasilanych wodorem w trzech partiach dostaw za kwotę 53,78 mln złotych netto. Wynagrodzenie zostanie rozliczone w trzech transzach liczonych od daty podpisania umowy, która jest na etapie finalizacji. Termin zakończenia realizacji dostaw wyznaczony jest na 240 dni od czasu podpisania umowy. Gwarancja na dostarczone przedmioty zamówienia została określona na okres 73 miesięcy.

Inne komunikaty