Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
3.02.2023, 14:21

PGE Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku PGE zawarła umowę kredytową („Umowa”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”). Wartość umowy kredytowej wynosi 1 400 000 000 zł, kredyt przeznaczony będzie na realizację projektów w segmencie dystrybucji, obejmujących program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację liczników zdalnego odczytu. Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2022-2025.
Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy, a okres obowiązywania umowy będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy w ramach Umowy. Wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Umowa nie przewiduje zabezpieczeń rzeczowych. Po zawarciu ww. Umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 5 662 500 000 zł.

Inne komunikaty