Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
3.02.2023, 17:50

KTY Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu 3 lutego 2023 r. otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: Towarzystwo) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: Generali DFE) zawiadomienie z informacją, że w wyniku przejęcia zarządzania NN Life Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: NN Life OFE) oraz NN Life Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: NN Life DFE) przez Towarzystwo w dniu 1 lutego 2023 r. udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Grupa Kęty S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NN LIFE OFE oraz NN Life DFE przekroczył próg 5%.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki

Inne komunikaty