Trwa ładowanie...
Notowania
WAWEL: strona spółki
4.02.2023, 14:55

WWL Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

ZZarząd Wawel S.A. zawiadamia, iż powziął wysłaną w dniu 03.02.2023 r. przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 (dalej Towarzystwo) informację, o zwiększeniu przez fundusze zarządzane przez Towarzystwo udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Wawel S.A. powyżej progu 5% w wyniku przejęcia w dniu 01.02.2023 r. zarządzania funduszami NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny oraz NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny przez Towarzystwo. Pełna treść otrzymanego oświadczenia podpisanego elektronicznie znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty