Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Zawarcie umowy z KTI Poland S.A.

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) po otrzymaniu stosownych dokumentów informuje, że Spółka podpisała (jako Podwykonawca) ze spółką pod firmą KTI Poland S.A. z siedzibą w Płocku (jako Wykonawcą) Umowę podwykonawczą na wykonanie prac budowlano – montażowych w branży budowlanej wraz z pracami pomocniczymi i dostawą wymaganych urządzeń i aparatów oraz materiałów w ramach projektu 32145 „Modernizacja Instalacji Hydrokrakingu” dla PKN ORLEN S. A.
Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 20.06.2023 r. Wartość umowy wynosi 14,35 mln zł netto, przy czym w razie skorzystania przez Wykonawcę z przysługujących mu opcji dotyczących technologii wykonania części prac oraz zakresu wykonawstwa wynagrodzenie Podwykonawcy może zostać zwiększone o 1,414 mln zł netto. Okres gwarancji: - na wykonane roboty i użyte materiały – 36 miesięcy, - na dostarczone i zamontowane urządzenia – 24 miesiące Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty