Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
8.02.2023, 11:57

BMC Sprzedaż węgla z kopalni Silesia

Bumech S.A. dnia 08.02.2023 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Sprzedający) umowy sprzedaży węgla energetycznego z kontrahentem krajowym (Kupujący).
Przedmiotem sprzedaży jest węgiel energetyczny, którego dostawy będą realizowane w 2023 roku, w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego oraz samochodowego na warunkach FCA kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Szacowana maksymalna wartość umowy wynosi 216 mln (słownie: dwieście szesnaście milionów) złotych netto. W związku z charakterem, skalą oraz wymaganiami kontrahenta, pozostałe warunki umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać ujawnione.

Inne komunikaty