Trwa ładowanie...
Notowania
ZEPAK: strona spółki
8.02.2023, 17:52

ZEP Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku, informuje, że w dniu 8 lutego 2023 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) otrzymał informację z Urzędu Miasta Rybnika („Zamawiający”), iż w związku z wnioskiem jednego z potencjalnych wykonawców o ujawnienie informacji zastrzeżonych w ofercie PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. jako tajemnica przedsiębiorstwa, Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym na „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem” („Postępowanie”), w którym wcześniej oferta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza.
Jednocześnie, Zamawiający poinformował o zamiarze ponownego dokonania czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na ww. zadanie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, Spółka opublikuje informacje o wyniku Postępowania odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty