Trwa ładowanie...
Notowania
LUBAWA: strona spółki
8.02.2023, 20:04

LBW Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2022 r.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe Emitenta, za 2022 r., tj. za okres 01.01.2022-31.12.2022.
- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 70,4 mln zł, wobec 42,8 mln zł w 2021 r., co stanowi wzrost o 27,6 mln zł tj. o 64,5%. - Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 3,7 mln zł, wobec 3,6 mln zł straty w 2021 r. co stanowi wzrost o 7,3 mln zł. - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 0,4 mln zł wobec 2,5 mln zł straty w 2021 r. co stanowi wzrost o 2,9 mln zł. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty