Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
9.02.2023, 16:26

PGE Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Marcina Kowalczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE z dniem 9 lutego 2023 r. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty