Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
15.02.2023, 19:46

OPL Orange Polska zwiększy dywidendę o 40%, Zarząd zarekomendował wypłatę 0,35 zł na akcję w 2023 roku

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2022.
Orange Polska zwiększy dywidendę o 40%, Zarząd zarekomendował wypłatę 0,35 zł na akcję w 2023 roku Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Spółki w 2022 roku, mocny bilans oraz dobre perspektywy na przyszłość, w dniu 15 lutego 2023 roku Zarząd Orange Polska podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy pieniężnej w wysokości 0,35 zł na akcję w 2023 roku z zysków za 2022 rok. Propozycja ta stanowi wzrost o 40% wobec dywidendy 0,25 zł na akcję wypłaconej w 2022 roku. Zgodnie z polityką dywidendy zawartą w strategii .Grow Spółka uznaje 0,35 zł na akcję za nowy stabilny poziom bazowy na przyszłość. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem przewidywanych bazowych trendów finansowych oraz długookresowej prognozy dźwigni finansowej (stosunek długu netto do EBITDAaL) względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska następujące terminy dotyczące dywidendy: – dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień „D"): 22 czerwca 2023 r. – dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W"): 6 lipca 2023 r. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orange Polska.

Inne komunikaty