Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
16.02.2023, 14:35

BMC Zmiany w organach Spółki

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż z dniem 16.02.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o zakończeniu okresu delegowania Pana Andrzeja Bukowczyka do Zarządu Spółki.
Dnia 16.02.2023 roku Pan Andrzej Bukowczyk przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta na skutek złożonej rezygnacji. Rada Nadzorcza Bumech S.A. powołała z dniem 17.02.2023 roku Pana Andrzeja Bukowczyka do pełnienia funkcji członka Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych. Pan Andrzej Bukowczyk złożył następujące oświadczenia informujące o tym, iż: • nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna; • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS Przebieg kariery zawodowej Wiceprezesa Zarządu Spółki Emitent publikował w raporcie bieżącym nr 40/2022 roku z dnia 19.12.2022 roku.

Inne komunikaty