Trwa ładowanie...
Notowania
PKPCARGO: strona spółki
21.02.2023, 13:53

PKP Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2022 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2022 r.:
- Przychody z tytułu umów z klientami: 5.390,1 mln zł; - EBITDA: 1.066,3 mln zł; - EBIT: 333,8 mln zł; - wynik netto: 148,4 mln zł; - masa towarowa: 100,6 mln ton; - praca przewozowa: 27.008 mln tkm. Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Inne komunikaty