Trwa ładowanie...
Notowania

PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

PKN ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu:
- dane finansowo-operacyjne za 4. kwartał 2022 roku według segmentów działalności wraz z informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na jednostkowe wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za 4. kwartał 2022 roku; - prezentację zawierającą komentarz do wyników za 4. kwartał 2022 roku.

Załączniki

Inne komunikaty