Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Spółki Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12, 09-400 Płock, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 marca 2022 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12. W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Załączniki: Plik Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24 marca 2023 r. Projekty Uchwał NWZ z dnia 24 marca 2023 r.

Załączniki

Inne komunikaty