Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
27.02.2023, 17:40

BDX Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2022 rok

W związku z publikacją informacji finansowych przez podmiot dominujący wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za 2022 rok oraz dane porównywalne za rok 2021.
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 8 619 054 tys. zł w porównaniu do 7 911 192 tys. zł w 2021. Zysk brutto ze sprzedaży: 872 443 tys. zł w porównaniu do 833 797 tys. zł w 2021. Zysk z działalności operacyjnej: 562 427 tys. zł w porównaniu do 587 085 tys. zł w 2021. Zysk brutto: 648 934 tys. zł w porównaniu do 554 496 tys. zł w 2021. Zysk netto z działalności kontynuowanej: 548 129 tys. zł w porównaniu do 465 946 tys. zł w 2021. Zysk netto z działalności zaniechanej: 0 tys. zł w porównaniu do 520 508 tys. zł w 2021. Zysk netto: 548 129 tys. zł w porównaniu do 986 454 tys. zł w 2021. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 534 443 tys. zł w porównaniu do 971 603 tys. zł w 2021. Zysk netto Budimex SA wyniósł 459 539 tys. zł w porównaniu do 979 633 tys. zł w 2021. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku wyniósł 13,29 mld zł w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec 2021. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2022 wyniosła 7,88 mld zł w porównaniu do 7,00 mld zł w 2021. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 3,1 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 2,6 mld zł. Publikowane dane nie mają charakteru ostatecznego i mogą podlegać zmianom w ramach prac nad sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex. W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2022 rok oraz dane porównywalne za 2021 rok.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-10-02
BDX Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji ‎oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” – oferta Budimex S.A. ‎oceniona najwyżej
434,50
+0,81
2023-09-29
BDX Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica ‎Klęczany ‎- oferta konsorcjum oceniona najwyżej
432,00
+1,74
2023-09-26
BDX Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, ‎zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód ‎‎(z węzłem) o długości ok. 11,2 km – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
430,00
-2,67
2023-09-26
BDX Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Żory" – wybór oferty Budimex S.A.
430,00
-2,44
2023-08-31
BDX Budowa Głównej Linii Rail Baltica na Łotwie - wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum ‎z udziałem Budimex S.A.‎
471,50
-3,18
2023-08-29
BDX Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo - oferta Budimex SA oceniona najwyżej
470,50
+0,11
2023-08-28
BDX Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 ‎na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze ‎wraz z elektryfikacją” - oferta konsorcjum oceniona najwyżej
475,00
0,00
2023-08-25
BDX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
479,50
0,00
2023-08-24
BDX BUDOWA GŁÓWNEJ LINII RAIL BALTICA NA ŁOTWIE („RAIL BALTICA MAINLINE CONSTRUCTION IN LATVIA”) – możliwy wybór oferty
479,50
0,00
2023-08-22
BDX Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego
474,00
+2,85