Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
28.02.2023, 13:21

PKN Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 27 lutego 2023 roku:
„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 lutego 2023 roku Zarząd Spółki zatwierdził strategię Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku („Strategia”). Strategia wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o co niezwłocznie zawnioskuje Zarząd PKN ORLEN S.A.”

Inne komunikaty