Trwa ładowanie...
Notowania

TAR Informacja dotycząca wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania z tytułu skutków pożaru na terenie zakładu produkcyjnego Spółki Tarczyński S.A. z dnia 21 października 2022 roku.

Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent", „Spółka”) na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, przekazuje informację dotyczącą wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń świadczący ochronę ubezpieczeniową majątku Spółki („Ubezpieczyciel”).
Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o decyzji Ubezpieczyciela dotyczącej przekazania do wypłaty na rzecz Spółki kwoty 11.125.479,00 zł tytułem bezspornej kwoty odszkodowania. Spółka informuje, że powyższa kwota stanowi część odszkodowania za szkodę pożarową na terenie zakładu produkcyjnego Tarczyński SA w Ujeźdźcu Małym objętą ubezpieczeniem majątkowym od wszystkich ryzyk. Wypłacane środki zostaną przeznaczone na wymianę, przywrócenie do poprzedniego stanu, naprawę lub zakup analogicznych składników majątkowych, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru. Spółka informuje, że przywróciła sprawność linii produkcyjnej która została uszkodzona podczas pożaru, aby na bieżąco realizować potrzeby klientów i plany sprzedażowe. Jednocześnie Spółka kontynuuje działania związane z naprawieniem szkody, w tym celem uzyskania dalszej części odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od utraty zysku oraz odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy świadczącego w dniu zdarzenia prace montażowe w obszarze zniszczonej hali.

Inne komunikaty