Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
1.03.2023, 15:08

UNI Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Arvollveien” na rynku norweskim.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. spółka zależna od Emitenta UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła z AS ÅRVOLLVEIEN 15 z siedzibą w Oslo [Zamawiający] umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Arvollveien” w Oslo w Norwegii [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdą się łącznie 22 lokale mieszkalne [Inwestycja]. Uzgodnione wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 54,0 mln NOK netto, co na dzień zawarcia Umowy stanowi ok. 23,1 mln PLN netto, przy czym wartość wynagrodzenia zostanie ostatecznie ustalona w oparciu o kurs NOK obowiązujący na dzień rozpoczęcia prac budowlanych [Wynagrodzenie]. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2023 roku. Natomiast rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2023 r., z zastrzeżeniem, że wymaga to dodatkowego potwierdzenia ze strony Zamawiającego, a w przypadku, gdyby do końca III kwartału 2023 r. Zamawiający nie potwierdził możliwości rozpoczęcia prac, Strony będą uprawnione do odstąpienia od Umowy. Zakończenie inwestycji jest planowane na II kwartał 2024 roku. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podpisanie przez UNIHOUSE kolejnej umowy na wymagającym norweskim rynku potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów i mocną pozycję UNIHOUSE wśród wykonawców budynków wielorodzinnych w technologii modułowej drewnianej. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela segmentu Modułowego reprezentowanego przez UNIHOUSE S.A. do realizacji na rok 2023 i lata kolejne wynosi ok. 225,0 mln zł.

Inne komunikaty