Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
1.03.2023, 18:34

UNI Treść uchwał podjętych przez NWZ UNIBEP S.A. w dniu 1 marca 2023 r.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 1 marca 2023 r. [NWZ].
NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Inne komunikaty