Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
2.03.2023, 18:05

KRU Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz raportów bieżących nr 43/2019 z dnia 5 września 2019 roku, nr 40/2021 z dnia 24 września 2021 roku, nr 54/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku i nr 47/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta (Kredytobiorcy) zawarli z konsorcjum banków tj. DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks (Aneks) do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego (Kredyt). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu do maksymalnej wysokości 446 mln EUR. Przed zawarciem niniejszego Aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 393 mln EUR. Jednocześnie w związku z zawartym Aneksem poręczenie Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta będzie wynosiło do 669 mln EUR każde. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione.

Inne komunikaty