Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
3.03.2023, 12:32

KRU Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii AN3

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 189/2023 z dnia 2 marca 2023 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 obligacji na okaziciela serii AN3 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty