Trwa ładowanie...
Notowania

PPS Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2022 rok

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 09 marca 2023 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych, realizowany na potrzeby przygotowania raportów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 rok i tym samym podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki za 2022 r. zostały zaprezentowane poniżej (w nawiasie przedstawiono dane za rok 2021). Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta: - przychody ze sprzedaży: 254.952 tys. zł (222.090 tys. zł) - zysk z działalności operacyjnej: 22.823 tys. zł (strata 5.789 tys. zł) - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 9.865 tys. zł (strata 2.397 tys. zł) Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.: - przychody ze sprzedaży: 186.512 tys. zł (163.943 tys. zł) - zysk z działalności operacyjnej: 15.659 tys. zł (strata 301 tys. zł) - zysk netto: 8.474 tys. zł (strata 2.343 tys. zł) Podane wyniki Spółki zostały osiągnięte dzięki wzrostowi wartości sprzedaży produktów Spółki w 2022 roku. Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 2022 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane w dniu 17 marca 2023 r.

Inne komunikaty