Trwa ładowanie...
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
10.03.2023, 12:13

EAH Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2023 r.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 20,5 mln zł i były wyższe o około 21 proc. od przychodów uzyskanych w lutym 2022 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2023 r. wyniosły około 41 mln zł i były wyższe o około 20 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lutym 2023 r. wyniosły około 4,8 mln zł i były wyższe o około 35 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – luty 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 9,3 mln zł i były wyższe o około 25 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 62 proc. i była porównywalna z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2023 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2023 r. wynosiła 18 059 m kw. i była mniejsza o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Inne komunikaty