Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki TA Publishing Société Anonyme à Conseil d’Administration i zmiana jej formy prawnej.

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 marca 2023 r. powziął informację o dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 17.11.2022. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki z Emitentem – TA Publishing Société Anonyme à Conseil d’Administration z siedzibą w Lannion we Francji („TA Publishing”, „TAP”) wraz z przekształceniem jej formy prawnej z S.a.r.l. w S.A.
W dniu 17.11.2022 r. na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TA Publishing wraz z przekształceniem formy prawnej podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 17.000,00 EUR do kwoty 37.000,00 EUR , poprzez emisję 340.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,05 EUR każda i po cenie emisyjnej 0,15 EUR każda. Emitent opłacił zakup nowych akcji TAP poprzez potrącenie części wcześniej opłaconego kapitału zwrotnego. Emitent objął 166.600 akcji tej emisji, za kwotę 24.990,00 EUR. Po podwyższeniu kapitału zakładowego i jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy Emitent posiada 362.600 akcji. Dzięki udziale w nowej emisji akcji Emitent zachował 49% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 49% udziału w kapitale zakładowym TA Publishing . TA Publishing przeprowadziła powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z prowadzonymi przygotowaniami do wprowadzenia jej akcji obrotu w ramach ASO na rynku NewConnect (informacja w RB nr 4/2022 z dnia 18.02.2022), co nastąpiło przy jej przekształceniu we francuski odpowiednik spółki akcyjnej. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty