Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
15.03.2023, 7:17

PPS Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 rok na dzień 29 marca 2023 r.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 17 marca 2023 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku. Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty