Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
17.03.2023, 15:51

PKN Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 22 marca 2023 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2023 roku w ramach punktu 6 porządku obrad:
„6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.” Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uzasadnieniami proponowanych zmian jest załączony do niniejszego raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-22-03-2023 . Patrz także raporty bieżące: nr 6/2023 z 23 lutego 2023 roku, nr 7/2023 z 23 lutego 2023 roku.

Załączniki

Inne komunikaty