Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
21.03.2023, 15:58

BDX Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – ‎Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. ‎
Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 01.12.2022 r. w raporcie bieżącym nr 71/2022 oraz w dniu 02.02.2023 r. w raporcie bieżącym nr 7/2023. Wartość umowy: 188 700 000,00 zł netto Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia robót: ‎24 miesiące od dnia zawarcia umowy‎ Okres gwarancji: 36 miesięcy Okres rękojmi: 36 miesięcy Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury ‎VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto‎ Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia ‎netto ‎ Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.‎ Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ‎wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. ‎ Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎ Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-21
BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z ‎DK 1 – wybór oferty Budimex S.A.‎
301,00
+2,49
2023-03-21
BDX Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – podpisanie umowy
301,00
+2,33
2023-03-20
BDX Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
307,00
-0,33
2023-03-15
BDX Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- oferta Budimex SA oceniona najwyżej
310,00
-2,58
2023-03-08
BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
302,00
+0,66
2023-02-27
BDX Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2022 rok
274,00
-1,46
2023-02-13
BDX ‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
267,50
+0,56
2023-02-09
BDX Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79‎ - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
268,00
+1,49
2023-02-06
BDX Decyzja Rady Nadzorczej w związku z dalszymi czynnościami procesowymi wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
286,00
-5,59
2023-02-03
BDX Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.
286,00
0,00