Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
21.03.2023, 16:21

PGE Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2022

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2022 dla akcjonariuszy PGE.
Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy i jest wynikiem analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych i planowanych akwizycji (zgodnie ze Strategią Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050, w tym m.in. transakcja nabycia 100% udziałów PKPE Holding Sp. z o.o.), w kontekście przedłużającej się niestabilności i niepewności rynkowej.

Inne komunikaty