Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
22.03.2023, 19:15

PKN Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 22 marca 2023 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca 2023 roku („NWZ”), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Załączniki

Inne komunikaty