Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
23.03.2023, 12:45

KRU Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta tj. Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca), a podmiotami z jednej z wiodących grup finansowych we Włoszech, na zakup niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości ok 196m EUR (918 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 23 marca 2023 roku) składających się z:
• Portfela o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 124 mln EUR (581 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 23 marca 2023 roku) oraz: • Portfela forward flow o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 72 mln EUR (337 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 23 marca 2023 roku); Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w transzach, począwszy od czerwca 2023 r.

Inne komunikaty