Trwa ładowanie...
Notowania
VISTAL: strona spółki
23.03.2023, 15:31

VTL Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A.- Korekta

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230322/00468.
Dzień układowy został ustalony na 22 marca 2023 r. Funkcję Nadzorcy układu w postępowaniu sprawuje doradca restrukturyzacyjny Pan Dariusz Kroszkiewicz, nr licencji 1470. Intencją Spółki jest zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie przygotowanego programu restrukturyzacyjnego. Od dnia publikacji obwieszczenia do dnia prawomocnego umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu, który w tym okresie pełni funkcję nadzorcy sądowego. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem wszczęte przed dniem publikacji obwieszczenia, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Z dniem obwieszczenia wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne.

Inne komunikaty