Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
5.05.2023, 19:57

BMC Zmniejszenie planowanej produkcji spółki zależnej

Bumech S.A. dnia 05.05.2023 roku powziął informację od spółki zależnej, tj. Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (dalej: PG Silesia, Spółka Zależna), iż w związku z opadami stropu napotkanymi przy eksploatacji ściany 330 w pokładzie 330, powodującymi konieczność podejmowania dodatkowych prac w zakresie zabezpieczenia stropu, wystąpił wolniejszy od przewidywanego postęp ściany.
Spółka Zależna przekazała również, iż w następstwie opóźnień w dostawach sprzętu oraz przedłużających się terminów realizacji remontów, skutkujących wydłużeniem się okresu zazbrojenia ściany 341, przedmiotowa ściana zostanie oddana do eksploatacji z około 30-dniowym opóźnieniem, tj. w trzeciej dekadzie maja br. W związku z powyższym Spółka Zależna poinformowała, iż w wyniku przedstawionych utrudnień, z przyczyn niezależnych od PG Silesia i niemożliwych do przewidzenia, w II kwartale 2023 roku ulegną zmniejszeniu wydobycie, a w konsekwencji także przychody Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty