Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
23.05.2023, 8:55

BMC QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-23    
 
 
  BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-389 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 191  
  (ulica) (numer)  
  32 789 38 50 32 789 38 51  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl  
  (e-mail)  (www)  
  954-00-05-359 272129154  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Dane skonsolidowane     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów218 980116 75746 58725 124 
 Koszt własny sprzedaży198 49489 34642 22819 226 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej26 27126 0405 5895 603 
 Zysk (strata) brutto24 29921 9195 1694 717 
 Zysk (strata) netto29 96219 4416 3744 183 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur)2,071,340,440,29 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej51 77513 47411 0152 899 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-47 675-11 013-10 143-2 370 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 072-3 445-1 505-741 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 31.03.23Stan na 31.12.22Stan na 31.03.23Stan na 31.12.22 
 Aktywa trwałe702 149696 151150 176148 436 
 Aktywa obrotowe538 939525 053115 269111 954 
 Kapitał własny810 080779 534173 261166 215 
 Zobowiązania długoterminowe159 778162 85634 17334 725 
 Zobowiązania krótkoterminowe271 230278 81458 01159 450 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 60814 471 96414 481 60814 471 964 
 Wartość księgowa na akcję (zł/eur)55,9453,8311,9611,48 
 Dane jednostkowe     
 Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów2353515 972159723 437 
 Koszt własny sprzedaży2568618 54254653 990 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej93021 9521979420 
 Zysk (strata) brutto1501553 353319411 481 
 Zysk (strata) netto1364542 83429039 217 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,942 960,20,64 
 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 720-4 675-791-1 006 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 0425 7461 9241 236 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-272-634-58-136 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 31.03.23Stan na 31.12.22Stan na 31.03.23Stan na 31.12.22 
 Aktywa trwałe294 181298 75962 92063 703 
 Aktywa obrotowe200 896173 30242 96836 952 
 Kapitał własny344 481330 83673 67870 542 
 Zobowiązania długoterminowe82 23479 60117 58816 973 
 Zobowiązania krótkoterminowe68 36261 62414 62113 140 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)23,7922,855,094,87 
 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF 31 03 2023.BES.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-23Marcin SutkowskiPrezes Zarządu  
 2023-05-23Andrzej BukowczykWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty